İlaçsız Ruh Sağlığı Mümkün mü ?

İlaç kullanmadan ruh sağlığı tedavisi mümkün mü ?

Günümüzde psikolojik rahatsızlıkların birçoğu tedavi edilebilmektedir. Özellikle dünya genelinde geçerliliği ve bilimselliği kanıtlanmış psikoterapiler rahatsızlıkların tedavisinde oldukça etkilidir. Psikoterapi ruh sağlığı profesyoneli ile yapılan konuşma tedavisidir. Danışan ve terapist arasındaki birebir iletişimden oluşur. Psikoterapi kişinin kendisini ve çevresini anlamasını sağlayan ve kişinin kendisinden memnun olabilmesini amaçlayan, değişim sürecidir. Psikoterapinin esas amacı bireyin rahatsızlık veren belirtilerini kontrol etmek veya ortadan kaldırmaktır. Süreç sonunda bireyin daha işlevsel olması amaçlanır. Bununla birlikte psikoterapi dengeli, sağlıklı hissetmek ve anlamlı bir yaşam sürmek maksadı ile de başvurulan bir yoldur.

Tedavi yöntemi her birey için özeldir, bu yüzden doğru tedavi yönteminin seçilmesi hasta için kritik önem taşır. Rahatsızlığın belirlenmesinde hastanın psikolojik muayenesi, yakınlarından alınan bilgi, biyokimyasal tetkikler, beyin görüntüleme yöntemleri ve psikolojik testlerden faydalanılır.

 İlaç tedavileri ve psikoterapi önden gelen tedavi yöntemlerindendir. Ancak dünyada ve aynı zamanda ülkemizde yeni ve alternatif tedaviler de literatürde kendisine yer bulmaya başlamıştır. Manyetik Uyarım tedavileri ve Elektrokonvülsif  tedaviler psikolojik hastalıkların iyileşmesinde oldukça etkilidir.

Peki Ruhsal Rahatsızlıklarda ilaca ne zaman gereksinim duyarız? http://www.ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid=f78eb0c2-923f-11e7-b66d-1540034f819c

Hastalığın başlangıcında ve şikâyetlerin az olduğu dönemde ilaçlı tedavi yerine konuşma ağırlıklı terapinin seçilmesi uygun olacaktır. Psikoterapinin yanında dengeli ve düzenli hayat, fiziksel açıdan aktif yaşam, sağlıklı ve dengeli beslenme, bireyin sosyal ilişkilerinin kuvvetli olması, tedavi sürecine olumlu katkı sağlar. Bazı rahatsızlıkların tedavisinde ise ilaç ana tedavi yöntemini oluşturur.

Birçok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde ise ilaç tedavisi ve psikoterapinin birleşimi tek başına ilaç ve psikoterapiden çok daha iyi sonuç verir. Bu, hasta ve terapistin alacağı ortak bir karardır.

Burada tedaviyi belirleyen unsur hastalığın şiddeti, kişinin yaşamını ne kadar etkilediği ve yaşam kalitesini ne kadar düşürdüğü sorusudur. Eğer bireyin yaşam kalitesinde ciddi düşüş varsa ilaç desteği ile psikoterapi almak önem arz eder. Amacımız kısa sürede, en etkili tedaviyi hasta ile buluşturmak olduğu için ruh sağlığı profesyonelinin gözetiminde alınan ilaç tedavisi bireyin olağan iyileşme sürecini hızlandırır.

Uzman Klinik Psikolog Samet ÇOBAN

Diğer makale için buraya tıklayın…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir